Delphide Değişken İşlemleri

Delphide değişken tanımlama ile başlayalım.Delphide değişkenler var bölümünde tanımlanır.(Javascripttede var anahtar sözcüğü ile tanımlanmakta).Programımızın ana dizinindeki var bölümünde Form1 zaten tanımlı olarak gelir biz sonuç adında integer ve adsoyad adında String bir değişken oluşturduk.

var
  Form1: TForm1;
  sonuc : integer;
  adsoyad : string;

Şimdi tanımladığımız sonuc değişkenini kullanarak 2 sayıyı toplayan bir program yapıcaz.Form alanında 3 adet Textbox ve 1 adet buton oluşturuyoruz.Form alanında butona tıkladıktan sonra buton kısmıza işlem kodlarımızı yazıyoruz.

procedure TForm1.HesaplaClick(Sender: TObject);
begin
sonuc:=strtoint(edit1.text)+strtoint(edit2.text);
edit3.text:=inttostr(sonuc);
end;

sonuç değişkenine edit1 ve edit2 den gelen sayıların toplamını attık.Ve daha sonra edit3’e işlemin sonucunu yazdırdık. editten aldığımız değerler String olarak gelir.Eğer integer’a çevirmezsek sayıları toplamaz yan yana yazdırır.Bir örnekte String değerler için yapalım

adsoyad:= edit4.text+edit5.text;
edit6.text:=adsoyad;

2 textbox’tan aldığımız string değerleri aynı mantıkla yan yana yazdırdık.İnteger değere dönüştürmemize gerek kalmadı