Visual Basic Hesap Makinesi

Visual Basic ile hesap makinesi için 4 buton 2 textbox 2 tane label oluşturuyoruz.Textbox’a sayılar girilcek aradaki label basılan butonun işlemini yazıcak(+.- gibi).

Kısaca textbox + label + textbox + label => son label’da ise işlemin sonucu yazıcak

Butonların kod yapısı

Private Sub bolme_Click(Index As Integer)
Label1 = "+"
Label2 = Val(txt1) + Val(txt2)
End Sub

Butona basıldığıda Label’i yani textbox’ların arasındakini + yaptık 2. satırda ise label2 yi yani textboxların sonundakini txt1 ve txt2 ye girilen sayıların toplamına eşitledik.

Bu buton gibi 4 buton yapıp onlarında işlemini  –  * / yaptığınız zaman txt1 ve txt2 ye girilen sayılar bastığınız butona göre işlemlendirip labellara yazdırılacak.Kodları alırken koddaki label isimleri ve textbox isimlerinin aynı olduğuna dikkat edin.

Programın Son hali aşağıdaki gibidir

Private Sub Command1_Click(Index As Integer)

End Sub

Private Sub bolme_Click(Index As Integer)
Label1 = "/"
Label2 = Val(txt1) / Val(txt2)
End Sub

Private Sub carpma_Click(Index As Integer)
Label1 = "*"
Label2 = Val(txt1) * Val(txt2)
End Sub

Private Sub cikar_Click(Index As Integer)
Label1 = "-"
Label2 = Val(txt1) - Val(txt2)
End Sub

Private Sub Form_Load()

End Sub

Private Sub topla_Click(Index As Integer)
Label1 = "+"
Label2 = Val(txt1) + Val(txt2)
End Sub

Javascriptte Nesne Kavramı

JavaSciprt nesne kavramını destekler.Nesne oluşturmanın birden fazla yolu vardır.Yeni bir nesne oluşturmak için new Object() bir değişken atayarak yapılır.Örnekte urun adında bir değişken kullanıcaz nesneyi oluşturup özellik atıycaz.

Örnek-1:

var urun = new Object();
urun.turu="telefon";
urun.marka="HTC";
urun.model="ONE V";
urun.fiyat=550;
document.write(urun.marka + " markalı telefonun "+urun.model + "modeli "+ urun.fiyat+ " TL");

Ekran Çıktısı:

HTC markalı telefonun M8 modeli 50 TL 

Bir başka nesne tanımlama yöntemimiz ise süslü parantezler içinde iki nokta (:) ile tanımlamaktır.Tanımladığımız her özellik (:) ile bir değer verilir.Örneği inceleyelim

Örnek-2

var urun = {
 turu: "telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE V",
 fiyat : 550
};
 document.write(urun.marka + " markalı telefonun "+ urun.model +" modeli sadece "+ urun.fiyat +" TL.");

Örneği incelediğimizde süslü parantezler içinde urun nesnesinin özelliklerini belirttik. her özellik için iki nokta kullandık

Ekran Çıktısı:

HTC markalı telefonun ONE V modeli sadece 550 TL. 

Nesne içinde fonksiyonları yöntem olarak kullanma

Nesnelere fonksiyonlar ile ek işlevler ekleyebiliriz.Bir nesne üzerinde tanımlanan fonksiyon metod olarak adlandırılır.

Örnek:

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.telefon();

Örneğimizde urun nesnesine bir fonksiyon atadık.Telefon nesnesi bir metot olarak kullanılabilir.

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun ONE modeli 50 TL 

Parametre Alan Metot

var mat = {
kareal:function(sayi){
 document.write(sayi + " sayısının karesi : "+ sayi*sayi);
}
};
mat.kareal(5);

Parametre alan metodda en basit örneği verdik.Metota sayı gönderiyoruz ve bize kendisiyle çarpıp geri göndermekte.

Ekran Çıktısı

5 sayısının karesi : 25 

Değerleri Değiştirme

Nesneye atadığımız özellikleri değiştirebilme imkanımız vardır.Örneği dikkatli inceleyelim

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.model="M8";
urun.telefon();

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun M8 modeli 50 TL 

Örnekte gördüğümüz gibi model’e ONE değil M8 yaptı süslü parantez içinde atadığımız değeri değiştirdik.Sonradan yeni bir değerde atayabiliriz.

Şimdiki örneğimizde yeni özellik ve metod ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Örnek:

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.model="M8";
urun.stok=5;
urun.incele=function(){
 document.write(urun.marka +" markalı telefonun "+ urun.model +" inden Stokta " + urun.stok + " tane kalmıştır");
}
urun.incele();

Örneğimizde hem model isimli özelliği değiştirdik ve stok isimli yeni özellik tanımladık.Ayrıyetten yeni metod tanımladık ve bu metodu çağırdık

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun M8 inden Stokta5tane kalmıştır 

Son Olarak delete ile bir nesnenin özelliğini veya metodunu silebilirsiniz

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
};
delete.urun.marka;

C++ Karar Yapıları

İf komutu anlaşılması ve yazımı en basit olanıdır.İf komutu bir grup komutun koşullu olarak yütülmesi amacıyla kullanılır.Buna bir örnek verecek olursak düşünün bir sınav yapılıyor ve 50 üzeri alan geçicek altında olan ise kalıcak dilerseniz bu örneğimizi programımıza dökelim:Ama önce if else komutunun temel yapısınız ve sözdizimini görelim

İf Else Temel Yapısı

if (koşul)
{
//Koşul doğruysa çalışıcak olan blok
}else{
//Koşul false dönerse çalışıcak olan blok
}

Temel yapıyı gördüğümüze göre ilk örneğimize geçelim

Örnek-1

#include 
main()
{
int not;
cout <<"Notunuzu Giriniz:";
cin >>not;
if(not >=50)
{
cout << "Geçtiniz";
}else
{
cout << "Kaldınız";
}
}

Örneğimizi incelediğimizde kullanıcıdan notunu girmesini isedilk daha sonra bunu not değişkenine atadık karar yapıları ile geçip veya kaldığını belirledik

Örnek-2

#include 
main()
{
int yas;
cout <<"Kaç yaşındasınız";
cin >>yas;
if (yas <= 25)
cout << "Gençsiniz";
if (yas > 25 && yas <=50)
cout <<"Orta yaştasınız";
if (yas >=50 && yas <=60)
cout << "yaşlısınız";
return 0;
}

Örneğimizde birden fazla if yapısı ile programımızda kontrol sağladıkŞimdide iç içe if else yapısını görelim

İç İçe İf-Else yapısı

#include 
main()
{
int not;
cout <<"Notunuzu Giriniz";
cin >> not;
 if(not > 50)
 cout << "Geçtiniz";
 if (not < 50)
{
 if (not == 50)
 cout << "Koşullu Geçtiniz";
 else
 cout << "Sınıfta kaldınuız";

}
}

? komutu

Kendine özgü bir  yazılımı ve mantıksal kullanımı vardır.Fakat tüm if-else komutları yerine kullanılmaz.Yalnızca karşılaştırma sonrası,tek komut kullanılan uygulamalar için geçerlidir.Bu yapı  PHP programlama dilindede mevcuttur.

Örnek

int sayi;
cout <<"Bir Sayı Giriniz";
cin >> sayi;
cout << (sayi%2==!?"tek":"çift");

İf else yapısında olduğu gibi program True döndürürse ilkini False döndürürse ikinci bloğu çalıştırıcaktır.

Switch-case Komutları

Swtich-case deyimi işlev bakımından if deyimine çok benzemektedir.Çok sayıda if işlem bloğu kullandığımızda programın okunurluğu azalacak ve programı izlemek zorlaşıcaktır.Programımızın bir değerini birçok değerle karşılaştırmak gerektiğinde switch komutunu kullanıcağız.Switch deçeneği ile değiişkenin durumuna göre birçok durum içerisinden bir tanesini gerçekleştirir.İstersekte if deyimi ile swtich caseyi kullanabiliriz.Switch in yapıtığı iş kısaca ifadenin değierini sırayla sabitlerle karşılaştırmak ve her satırı işlemektir.

Sözdizimi

switch (Kontrol Değeri)
{
 case Sabit1:
 //koşul uyuyo ise çalışacak kodlar
 break;
 case Sabit2:
 //koşul uyuyo ise çalışacak kodlar
 break;
default:
//hiçbir koşul uymasssa çalışacak olan kodlar.
break;
}

Daha iyi anlamak açısından örneğimizi inceleyelim. Örnek:1

#include 
main()
{
int i;
cout << "1 ile 5 arasında bir sayı giriniz";
cin >>i;
switch (i)
 {
 case 1:
 cout<<"1 girdiniz";
 break;

 case 2:
 cout <<"2 girdiniz";
 break;

 default:
 cout <<"Sayı 1 ile 2 den farklı"
 }
}

Görmüş olduğunuz gibi i değişkenine bağlı olarak program işiyor.Case lerin aldığı değere göre kendinden sonra gelen komutlar işleniyor.Programımızda değikene 1 değerini verdiğimizi farzedelim.Case 1 adlı satırı geçip ondan sonraki komut dizisini işleme soktuk.Bu işlemin tamamlanması için break; komutu kullanılıyor.Break komutu derleyiciye switch komutundan çıkması için talimat verir.Birçok karşılaştırma olduğunda switch ye ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir programı if-else ilede yapabilirdik ancak switch case ile takibi daha kolay.