Visual Basic Final Soruları

Visual Basic Final Soruları

1–  Form üzerine nesne yerleştirmek için kullanılan pencere aşağıdakilerden hangisidir?
a) Form                     b) Solution Explorer             c) Properties
d) Toolbox               e) Table

2- ForeColor özelliği ile nesnenin hangi özelliği değiştirilir?
a) Görünürlük            b) Arkaplan rengi
c) Yazı rengi            d) Yazı tipi        e) Yazı boyutu

3- c = a.ToString(); kod satırının açıklaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a)   a değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır
b)   c değişkeninin değerini string türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır
c)   a değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek c değişkenine aktarır
d)   c değişkeninin değerini integer türüne dönüştürerek a değişkenine aktarır
e) Hiçbiri

4- c=a+b; kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?
a)   a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır
b)   c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır
c)   a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar
d)   a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu Label nesnesinde gösterir
e) Hiçbiri

5-  c += 5; komut satırının anlamı nedir?
a) c değişkenine 5 atar.
b) c değişkenine 10 atar.
c) c değişkeninin değerini 5 artırır
d) c değişkeninin değerini 5 azaltır
e) Hata verir

6- Visual Studio 2010 ortamında Visual C# programında hazırlanan programı çalıştırmak için klavyeden hangi tuşa basılır?
a) F2      b) F5      c) F7      d) F10        e)F1

7- Aşağıdakilerden hangisi C#’ta bir değişken tipi değildir?
a) byte            b) short           c) float
d) double         e) console

8- String tipindeki rakam=”321” degişkeni, İnt tipindeki sayi1 değişkenine aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle atama yapılır?
a) int sayi1=321;
b) string sayi1=rakam;
c) sayi1=Convert.Toint32(rakam);
d) rakam=Convert.Toint32(“sayi1”);
e) 321= Convert.Toint32();

9- Label1.Text=Listbox1.Items[2].ToString(); komutunun amacı hangisidir?
a) Listbox1’deki elemanları Label1’de gösterir
b) Listbox1’deki elemanları 2 ile çarpar
c) Listbox1’deki elemanlardan 2. Adresdeki elemanı Label1’de gösterir
d) Listbox1’deki elemanların toplamını Label1’de gösterir
e) Hiçbiri

10- Mod alma işlemi için kullanılan operatör aşağıdakilerden hangisidir?

a) +           b) #          c) %           d) *              e) /

11- Aşağıdaki komut satırları çalıştırıldığında ekranda hangi mesaj görüntülenir?

int notu=50;
if (notu>44) messagebox.show(“geçer”);
else if (notu>54) messagebox.show(“orta”);

a) ekrana orta yazar          b) ekrana geçer yazar
c) ekrana 50 yazar            d) hata verir
e) ekrana 54 yazar

12- Aşağıdaki kod bloğunun çıktısı nedir?

int sayi = 126;
MessageBox.Show((sayi%10).ToString());

a) 6                 b) 12.6            c) 126
d) 1260           e) Sayi%10

13-  Program içerisinde bir satırlık açıklama için satır başına konulması gereken karakterler aşağıdakilerden hangisidir?

a) ;               b) //              c) ‘              d) “       e) *