PHP ile KDV Hesaplama Fonksiyonu

Önce fonksiyon oluşturmadan kendimiz kdv hesaplayıp işin mantığını anlayalım

#ürün ün istatistiklerini belirledik
$urun_adet= 2;
$urun_fiyat =20.99;
$urun_kdv=18; 
$fiyat= $urun_fiyat*$urun_adet; //ürün adetine göre kdvsiz son fiyatı çıkardık.
$toplam=$fiyat+$fiyat * ($urun_kdv/100);
echo "KDV dahil toplam ".$toplam." TL"; 

Örneği incelediğimizde ürün özelliklerini belirledik ve sonra kaç adet alınıcaksa son fiyat belirledikten sonra matematiksel işleme geçtik fiyat ile fiyatın kdvlisini topladık

Mantığını gördüğümüze göre projemizin her yerinde kullanabilmek için fonksiyonumuzu oluşturalım

function kdval($urun_adet,$urun_fiyat,$urun_kdv){
 $fiyat= $urun_fiyat*$urun_adet;
 $toplam = $fiyat + $fiyat * ($urun_kdv/100);
 return $toplam;
}

Fonksiyonumuz bu kullanımı ise bu şekilde

echo "Kdv Dahil : ". kdval(2,2499,18);

Visual Basic Hesap Makinesi

Visual Basic ile hesap makinesi için 4 buton 2 textbox 2 tane label oluşturuyoruz.Textbox’a sayılar girilcek aradaki label basılan butonun işlemini yazıcak(+.- gibi).

Kısaca textbox + label + textbox + label => son label’da ise işlemin sonucu yazıcak

Butonların kod yapısı

Private Sub bolme_Click(Index As Integer)
Label1 = "+"
Label2 = Val(txt1) + Val(txt2)
End Sub

Butona basıldığıda Label’i yani textbox’ların arasındakini + yaptık 2. satırda ise label2 yi yani textboxların sonundakini txt1 ve txt2 ye girilen sayıların toplamına eşitledik.

Bu buton gibi 4 buton yapıp onlarında işlemini  –  * / yaptığınız zaman txt1 ve txt2 ye girilen sayılar bastığınız butona göre işlemlendirip labellara yazdırılacak.Kodları alırken koddaki label isimleri ve textbox isimlerinin aynı olduğuna dikkat edin.

Programın Son hali aşağıdaki gibidir

Private Sub Command1_Click(Index As Integer)

End Sub

Private Sub bolme_Click(Index As Integer)
Label1 = "/"
Label2 = Val(txt1) / Val(txt2)
End Sub

Private Sub carpma_Click(Index As Integer)
Label1 = "*"
Label2 = Val(txt1) * Val(txt2)
End Sub

Private Sub cikar_Click(Index As Integer)
Label1 = "-"
Label2 = Val(txt1) - Val(txt2)
End Sub

Private Sub Form_Load()

End Sub

Private Sub topla_Click(Index As Integer)
Label1 = "+"
Label2 = Val(txt1) + Val(txt2)
End Sub

Javascriptte Nesne Kavramı

JavaSciprt nesne kavramını destekler.Nesne oluşturmanın birden fazla yolu vardır.Yeni bir nesne oluşturmak için new Object() bir değişken atayarak yapılır.Örnekte urun adında bir değişken kullanıcaz nesneyi oluşturup özellik atıycaz.

Örnek-1:

var urun = new Object();
urun.turu="telefon";
urun.marka="HTC";
urun.model="ONE V";
urun.fiyat=550;
document.write(urun.marka + " markalı telefonun "+urun.model + "modeli "+ urun.fiyat+ " TL");

Ekran Çıktısı:

HTC markalı telefonun M8 modeli 50 TL 

Bir başka nesne tanımlama yöntemimiz ise süslü parantezler içinde iki nokta (:) ile tanımlamaktır.Tanımladığımız her özellik (:) ile bir değer verilir.Örneği inceleyelim

Örnek-2

var urun = {
 turu: "telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE V",
 fiyat : 550
};
 document.write(urun.marka + " markalı telefonun "+ urun.model +" modeli sadece "+ urun.fiyat +" TL.");

Örneği incelediğimizde süslü parantezler içinde urun nesnesinin özelliklerini belirttik. her özellik için iki nokta kullandık

Ekran Çıktısı:

HTC markalı telefonun ONE V modeli sadece 550 TL. 

Nesne içinde fonksiyonları yöntem olarak kullanma

Nesnelere fonksiyonlar ile ek işlevler ekleyebiliriz.Bir nesne üzerinde tanımlanan fonksiyon metod olarak adlandırılır.

Örnek:

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.telefon();

Örneğimizde urun nesnesine bir fonksiyon atadık.Telefon nesnesi bir metot olarak kullanılabilir.

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun ONE modeli 50 TL 

Parametre Alan Metot

var mat = {
kareal:function(sayi){
 document.write(sayi + " sayısının karesi : "+ sayi*sayi);
}
};
mat.kareal(5);

Parametre alan metodda en basit örneği verdik.Metota sayı gönderiyoruz ve bize kendisiyle çarpıp geri göndermekte.

Ekran Çıktısı

5 sayısının karesi : 25 

Değerleri Değiştirme

Nesneye atadığımız özellikleri değiştirebilme imkanımız vardır.Örneği dikkatli inceleyelim

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.model="M8";
urun.telefon();

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun M8 modeli 50 TL 

Örnekte gördüğümüz gibi model’e ONE değil M8 yaptı süslü parantez içinde atadığımız değeri değiştirdik.Sonradan yeni bir değerde atayabiliriz.

Şimdiki örneğimizde yeni özellik ve metod ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Örnek:

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.model="M8";
urun.stok=5;
urun.incele=function(){
 document.write(urun.marka +" markalı telefonun "+ urun.model +" inden Stokta " + urun.stok + " tane kalmıştır");
}
urun.incele();

Örneğimizde hem model isimli özelliği değiştirdik ve stok isimli yeni özellik tanımladık.Ayrıyetten yeni metod tanımladık ve bu metodu çağırdık

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun M8 inden Stokta5tane kalmıştır 

Son Olarak delete ile bir nesnenin özelliğini veya metodunu silebilirsiniz

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
};
delete.urun.marka;

C++ Karar Yapıları

İf komutu anlaşılması ve yazımı en basit olanıdır.İf komutu bir grup komutun koşullu olarak yütülmesi amacıyla kullanılır.Buna bir örnek verecek olursak düşünün bir sınav yapılıyor ve 50 üzeri alan geçicek altında olan ise kalıcak dilerseniz bu örneğimizi programımıza dökelim:Ama önce if else komutunun temel yapısınız ve sözdizimini görelim

İf Else Temel Yapısı

if (koşul)
{
//Koşul doğruysa çalışıcak olan blok
}else{
//Koşul false dönerse çalışıcak olan blok
}

Temel yapıyı gördüğümüze göre ilk örneğimize geçelim

Örnek-1

#include 
main()
{
int not;
cout <<"Notunuzu Giriniz:";
cin >>not;
if(not >=50)
{
cout << "Geçtiniz";
}else
{
cout << "Kaldınız";
}
}

Örneğimizi incelediğimizde kullanıcıdan notunu girmesini isedilk daha sonra bunu not değişkenine atadık karar yapıları ile geçip veya kaldığını belirledik

Örnek-2

#include 
main()
{
int yas;
cout <<"Kaç yaşındasınız";
cin >>yas;
if (yas <= 25)
cout << "Gençsiniz";
if (yas > 25 && yas <=50)
cout <<"Orta yaştasınız";
if (yas >=50 && yas <=60)
cout << "yaşlısınız";
return 0;
}

Örneğimizde birden fazla if yapısı ile programımızda kontrol sağladıkŞimdide iç içe if else yapısını görelim

İç İçe İf-Else yapısı

#include 
main()
{
int not;
cout <<"Notunuzu Giriniz";
cin >> not;
 if(not > 50)
 cout << "Geçtiniz";
 if (not < 50)
{
 if (not == 50)
 cout << "Koşullu Geçtiniz";
 else
 cout << "Sınıfta kaldınuız";

}
}

? komutu

Kendine özgü bir  yazılımı ve mantıksal kullanımı vardır.Fakat tüm if-else komutları yerine kullanılmaz.Yalnızca karşılaştırma sonrası,tek komut kullanılan uygulamalar için geçerlidir.Bu yapı  PHP programlama dilindede mevcuttur.

Örnek

int sayi;
cout <<"Bir Sayı Giriniz";
cin >> sayi;
cout << (sayi%2==!?"tek":"çift");

İf else yapısında olduğu gibi program True döndürürse ilkini False döndürürse ikinci bloğu çalıştırıcaktır.

Switch-case Komutları

Swtich-case deyimi işlev bakımından if deyimine çok benzemektedir.Çok sayıda if işlem bloğu kullandığımızda programın okunurluğu azalacak ve programı izlemek zorlaşıcaktır.Programımızın bir değerini birçok değerle karşılaştırmak gerektiğinde switch komutunu kullanıcağız.Switch deçeneği ile değiişkenin durumuna göre birçok durum içerisinden bir tanesini gerçekleştirir.İstersekte if deyimi ile swtich caseyi kullanabiliriz.Switch in yapıtığı iş kısaca ifadenin değierini sırayla sabitlerle karşılaştırmak ve her satırı işlemektir.

Sözdizimi

switch (Kontrol Değeri)
{
 case Sabit1:
 //koşul uyuyo ise çalışacak kodlar
 break;
 case Sabit2:
 //koşul uyuyo ise çalışacak kodlar
 break;
default:
//hiçbir koşul uymasssa çalışacak olan kodlar.
break;
}

Daha iyi anlamak açısından örneğimizi inceleyelim. Örnek:1

#include 
main()
{
int i;
cout << "1 ile 5 arasında bir sayı giriniz";
cin >>i;
switch (i)
 {
 case 1:
 cout<<"1 girdiniz";
 break;

 case 2:
 cout <<"2 girdiniz";
 break;

 default:
 cout <<"Sayı 1 ile 2 den farklı"
 }
}

Görmüş olduğunuz gibi i değişkenine bağlı olarak program işiyor.Case lerin aldığı değere göre kendinden sonra gelen komutlar işleniyor.Programımızda değikene 1 değerini verdiğimizi farzedelim.Case 1 adlı satırı geçip ondan sonraki komut dizisini işleme soktuk.Bu işlemin tamamlanması için break; komutu kullanılıyor.Break komutu derleyiciye switch komutundan çıkması için talimat verir.Birçok karşılaştırma olduğunda switch ye ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir programı if-else ilede yapabilirdik ancak switch case ile takibi daha kolay.

Visual Basicde İf Else Yapısı

Her programlama dilinde olduğu gibi visual basic tede karar yapılar hayati öneme sahiptir.Mantık aynıdır ancak sözdizimleri farklılık gösterebiliyo.En basit şekilde Visual Basicte İf-Else yapısı aşağıdaki gibidir.

Private Sub Command1_Click()
not = 0
not= InputBox("Kaç kilosun")
If sayi < 50 Then
MsgBox kilo, 48, "Kaldın"
Else
MsgBox kilo, 32, "Geçtin"
End If
End Sub

Yukarıdaki örnekte not değişkeninin 0 a atadık daha sonra kullanıcıdan not ortalamasını girmesini istedik girdiği sayıya göre if else yapısıyla geçip kaldığını belirttik.Genel olarak visual basicde if-else sözdizimi aşağıdaki gibidir

If Koşul Then
//Koşul True ise gerçekleşicek işlemler
Else
//Koşul False dönerse gerçekleşicek işlemler
End If

İf Else yapısı ile şifre sorgulama uygulamasının kodları aşağıdaki gibidir.

 Dim sifre As String
    Label2.Text = ""
    sifre = TextBox1.Text
    If sifre = "a1b2c3" Then
      Label2.Text = "Sifre dogru"
    Else
      Label2.Text = "Sifre yanlis"
    End If

Örnekte Şifre adında string değişken tanımlıyoruz.Textboxtan değer alıp şifre değişkenine atıyoruz.Daha Sonra şifre istediğimiz değerse ona göre mesaj şifre yanlışsa ise olumsuz mesaj yazdırıyoruz

Operatörler ile İf-Else Yapısı

Dim yas As Integer
    Dim yas As Integer
    Label2.Text = ""
    yas = TextBox1.Text
    If yas <= 6 And yas >= 65 Then
      Label2.Text = "Ücretsiz Geçiş"
    Else
      Label2.Text = "Ücretli Geçiş"
    End If
End Sub

Örneği incelediğimizde yas değişkeni 6 dan küçük ve(And) 65 ten büyükse label a ücretsiz geçiş yazdırdı.False değeri döndüğünde ise ekrana ücretli geçiş yazıcaktır.Son Olarak İç içe İf-Else örneği verip yazıyı bitirelim.

Dim ort As Integer
    Label2.Text = ""
    ort= TextBox1.Text
    If ort> 50 Then
      If ort< 75 Then
        Label2.Text = "BB ile Geçtin"
      Else
        Label2.Text = "AA ile geçtin"
      End If
    Else
      Label2.Text = "Kaldın"
    End If
  End Sub
 

Örneği İncelediğimizde ort adında Integer değişken tanımladık ve ilk önce bunun 50 den büyük ve küçük olma durumunu kontrol ettik 50 den büyükse geçme notunuz 50 den küçükse kaldığınız label’a yazdırdık.

Php ile Matematiksel Fonksiyonlar

Temel matematiksel işlemler PHP programlama dilinde ön tanımlı fonksiyon olarak programcılara sunulmuştur.Bu yazıda bahsettiğimiz matematıksel fonksiyonlara değinicez.

Temel matematiksel işlemler PHP programlama dilinde ön tanımlı fonksiyon olarak programcılara sunulmuştur.Bu yazıda bahsettiğimiz matematıksel fonksiyonlara değinicez.

Sayıları yuvarlayan fonksiyonlar => floor(),ceil(),round(),

echo floor(25.648); #Ekran Çıktısı:25 Virgülden Sonrası dikkate alınmaz
echo ceil(2.67);  #Ekram Çıktısı:3 Bir üste yuvarlar
echo round(8.9); #Ekran Çıktısı:9 Virgülden Sonraki sayı 5 ten büyükse bi üste,küçükse alta yuvarlar

Trigonometri fonksiyonları => cos(),sin(),tan()

echo cos(30); # 0.154..
echo sin(30); #-0.98..
echo tan(30); #-6.405..

Rasgele sayı üretmek

echo rand();
echo mt_rand();

Bu fonksiyonlar rasgele sayı üretir.İstediğimiz aralıkta sayı üretmek için örneğin zar atmak için

rand(1,6);

1 ile 6 arasında rasgele sayı üretir.

Range Fonksiyonu

Belirli aralıklarla dizi oluşturur.Örneği inceleyelim

range(0,5); # 0,1,2,3,5 sayılarını döndürür.
range(0,20,10); #10,20,30 sayılarını döndürür.
range('b','f'); #b,c,d,f hrflarini döndürür 

Yazdırmak İçin
print_r(range(0,5));
Veya yukarıdaki örnekleri bir değişkene atayıp print_r ile ekrana yazıdrabilirsiniz..

Matematiksel İşlem Yapan Fonksiyonlar

sqrt(); => Fonksiyonu karekök alır.

echo sqrt(16); #4 Çıktısı Verir

pow() => bir sayının üssünü alır

echo pow(2,3); #8 Çıktısı Verir

abs() => mutlak değer verir .

echo abs(-9); #9 Çıktısı Verir

pi(); => pi sayısı

Temel matematiksel işlemler PHP programlama dilinde ön tanımlı fonksiyon olarak programcılara sunulmuştur.Bu yazıda bahsettiğimiz matematıksel fonksiyonlara değinicez.

Sayıları yuvarlayan fonksiyonlar => floor(),ceil(),round(),

echo floor(25.648); #Ekran Çıktısı:25 Virgülden Sonrası dikkate alınmaz
echo ceil(2.67);  #Ekram Çıktısı:3 Bir üste yuvarlar
echo round(8.9); #Ekran Çıktısı:9 Virgülden Sonraki sayı 5 ten büyükse bi üste,küçükse alta yuvarlar

Trigonometri fonksiyonları => cos(),sin(),tan()

echo cos(30); # 0.154..
echo sin(30); #-0.98..
echo tan(30); #-6.405..

Rasgele sayı üretmek

echo rand();
echo mt_rand();

Bu fonksiyonlar rasgele sayı üretir.İstediğimiz aralıkta sayı üretmek için örneğin zar atmak için

rand(1,6);

1 ile 6 arasında rasgele sayı üretir.

Range Fonksiyonu

Belirli aralıklarla dizi oluşturur.Örneği inceleyelim

range(0,5); # 0,1,2,3,5 sayılarını döndürür.
range(0,20,10); #10,20,30 sayılarını döndürür.
range('b','f'); #b,c,d,f hrflarini döndürür 

Yazdırmak İçin
print_r(range(0,5));
Veya yukarıdaki örnekleri bir değişkene atayıp print_r ile ekrana yazıdrabilirsiniz..

Matematiksel İşlem Yapan Fonksiyonlar

sqrt(); => Fonksiyonu karekök alır.

echo sqrt(16); #4 Çıktısı Verir

pow() => bir sayının üssünü alır

echo pow(2,3); #8 Çıktısı Verir

abs() => mutlak değer verir .

echo abs(-9); #9 Çıktısı Verir

pi(); => pi sayısı

echo pi(); #3,14 Çıktısı Verir

max() ve min() fonksiyonları => en büyük ve en küçük sayıları bulur.

echo max(10,15,29,27,300); #300 Çıktısı Verir.
echo min(10,15,29,27,300); #10 Çıktısını verir.

exp(); => e sayısının kuvvetini alır.

echo exp(8.4); #4447.0667476999 çıktısını verir.

Logaritma Fonksiyonları

log() => logaritma hesaplar log10(); 10 tabanında logaritma hesaplar.Örnekleri inceleyelim.

echo log(2); #0.69..
echo log(1); #0

echo log10(2); #0.301..

Visual Basic Vize Soruları

Üniversitede okurken bize bu tarz sormuşlardı.Belki işinize yarar diye paylaşıyorum.

1.   Aşağıdaki değişken tiplerinden hangisi 2 byte’lık işaretli tam sayı tipidir ve aldığı değerler 32767 ile  -32765 arasındadır?

a) Byte                  b) İnteger                   c) Long                       d) Decimal

2.  Aşağıdakilerden hangisi nesnenin dizideki kaçıncı eleman olduğunu belirten parametredir?

a) Change             b) Click                      c) Locket                    d) İndex

 1. Girilen  text kutusu içerisindeki değeri sayısal değere çeviren komut hangisidir?

a) Dim                  b) İnteger                   c) Val                          d) Public

4. Aşağıdakilerden hangisi değeri true olduğunda text kutusuna birden fazla satır girilebileceğini gösteren properties özelliğidir.?

a) Multiline           b) Alignment             c) Locket                    d) MaxLength

5.   Aşağıdakilerden hangisi bir butona basıldığında algılanarak sonuca aktarılmasını sağlar?

a) Change()           b) Click()                   c) DblClick()              d) KeyPress

6.   Dim’in hangi amaçla kullanıldığını kısaca anlatın ve bir örnek verin.

7.   VB’in standart kontrol elemanlarının dışında, toolbox’a kontrol elemanı eklemek için yapılması gereken işlemleri ve hangi uzantılı dosyaları ekleyebileceğimizi kısaca yazın.

 1. 5 takımlı bir ligde girilen sayıdaki (sıradaki) takımın hangisi olduğunu bize verecek ve bu takımın puanını gösterecek programı yapın (takımların isimleri önemli değil).

9.   Shift, ctrl ve alt tuşlarına basıldığını algılayan ve hangi tuşa basıldığını yazdıran küçük bir program parçası yazın.

NOT: İlk 5 soru 6 puan,  6 ve 7. sorular 15 puan, 8 ve 9. sorular 20 puandır.

CEVAP ANAHTARI

 1. b
 2. d
 3. c
 4. a
 5. a
 6. Dim değişken tanımlamada kullanılan bir komuttur. Örnek : “Dim Adı As String”
 7. Kontrol elemanlarını Project menüsündeki Components seçeneği ile açılan pencereyi kullanarak ekleriz. Kontrol elemanı dosyasının uzantısı OCX’ dir.

text1 = “”

if shift AND vbShiftmask Then Text1= “Shift Tuşu Basılı”

if shift AND vbCtrlmask Then Text1= Text1+“Control Tuşu Basılı”

if shift AND vbAltmask Then Text1= Text1+“Alt Tuşu Basılı”

Visual Basic İle Döngüler

Döngülerle başlamadan önce InputBox ve MsgBox tan bahsetmek gerekirse Input Box ile ayrı bi pencerede kullanıcıdan değer almamıza MsgBox ise kullanıcıda mesaj iletmemize yarayan kodlarıdır.Sözdizimleri bu şekildedir

y = InputBox("Bir sayı giriniz")

Girdiğimiz sayı y değişkenine eşitlenicek.Val(y) ile elde edilebilir. MsgBox ‘ a baktığımızda en sade kullanımı aşağıdaki gibidir.

MsgBox("Çıkmak İstediğinizden Eminmisiniz ?")

Bu en genel kullanımıdır.Başlığını gösterilecek ikonu belirmlemek için

MsgBox("Hata Oluştu", MsgBoxStyle.Critical, "Hata")

1. Mesaj İçeriği ikincisi hata ikonu gösterimi üçüncü değer ise başlığı ayarlar.Ortadaki değeri rakamsal olarakda değiştirmemiz mümkün

Visual Basicte Döngüler

İlk Önce Do-While döngüsünü örnek ile inceleyelim

Private Sub Command1_Click()
x = -1 t = 0 
Do While x < 4 
y = InputBox("Bir sayı giriniz") 
t = t + Val(y) 
x = x + 1 
Loop MsgBox t, , "toplam" 
End Sub

Programımız baktığımızda2 Buton 1’e tıklandığında x değerini -1 e t yi ise 0 a eşitledik x 4 ten küçük olduğu için Input Box ile kullanıcıdan sayı alıcaz ve bunu y ye eşitlicez. programa gönderdiğimiz sayı t ile toplanıp gene t ye eşitlencek t yi 0 olarak vermiştik.t ilk etapta girdiğimiz sayıya eşit olucak ve daha sonra x +1 artıcak 4 ten büyük olana kadar program bizden sayı isticek ve girdiğimiz sayıları toplayıp MsgBox ile t değerini ekrana yazdırıcak

Örnek 2

Private Sub Command1_Click() 
x = -5 
y = 0 
Do Until x > 0 
z = InputBox("Bir Sayı Giriniz", , "") 
y = y + Val(z) 
x = x + 1 
Loop 
MsgBox y, , "toplam" 
End Sub

Kodları incelediğimizde aynı mantığı görüyoruz fakat 2 farkımız var bu sefer -5 ten 0 a kadar 5 kez kullanıcıdan değer alıcak.Do While değil ona benzer bi yapı olan Do Until kulanılmaktadır.

Örnek3

Farklı mantıkla aynı işlemi yapıyoruz

Private Sub Command1_Click()
n = Val(InputBox("Kaç Sayı Toplayacaksın ?", , ""))
s = 0
For i = 1 To n
sayi = Val(InputBox(Str(i) + " nci sayıyı giriniz...", , ""))
s = s + sayi
Next i
MsgBox Str(s), , "general toplam"
End Sub

Örneği incelediğimizde bu sefer for döngüsü kullandık.Ancak döngünün kaç kez dönüceği kararını kullanıcıya bıraktık. Input Box ile bir sayı aldık ve for döngüsü ile 1 den n sayısına kadar programı döndürdük.Her döngüde kullanıcıdan sayı aldık ve her girdiği sayıyı sürekli toplattık.Döngü bitiminde MsgBox ile ekrana yazdırdık.

Delphide Değişken İşlemleri

Delphide değişken tanımlama ile başlayalım.Delphide değişkenler var bölümünde tanımlanır.(Javascripttede var anahtar sözcüğü ile tanımlanmakta).Programımızın ana dizinindeki var bölümünde Form1 zaten tanımlı olarak gelir biz sonuç adında integer ve adsoyad adında String bir değişken oluşturduk.

var
 Form1: TForm1;
 sonuc : integer;
 adsoyad : string;

Şimdi tanımladığımız sonuc değişkenini kullanarak 2 sayıyı toplayan bir program yapıcaz.Form alanında 3 adet Textbox ve 1 adet buton oluşturuyoruz.Form alanında butona tıkladıktan sonra buton kısmıza işlem kodlarımızı yazıyoruz.

procedure TForm1.HesaplaClick(Sender: TObject);
begin
sonuc:=strtoint(edit1.text)+strtoint(edit2.text);
edit3.text:=inttostr(sonuc);
end;

sonuç değişkenine edit1 ve edit2 den gelen sayıların toplamını attık.Ve daha sonra edit3’e işlemin sonucunu yazdırdık. editten aldığımız değerler String olarak gelir.Eğer integer’a çevirmezsek sayıları toplamaz yan yana yazdırır.Bir örnekte String değerler için yapalım

adsoyad:= edit4.text+edit5.text;
edit6.text:=adsoyad;

2 textbox’tan aldığımız string değerleri aynı mantıkla yan yana yazdırdık.İnteger değere dönüştürmemize gerek kalmadı

Delphi Programlamaya Giriş

Buton1 e Basıldığında visible özelliğini (görünürlük) true yapar ve formu gösterir.Buton 2 ye basıldığında ise visible özelliğini false yapar e formu kaybeder. Program ilk başladığında formların visible özelliğini false olarak ayarladık.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TMerhaba = class(TForm)
  kadi: TEdit;
  l2: TLabel;
  sifre: TEdit;
  l1: TLabel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Merhaba: TMerhaba;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TMerhaba.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  l1.visible:=false;
  l2.visible:=false;
  kadi.visible:=false;
  sifre.visible:=false;

end;

procedure TMerhaba.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  l1.visible:=true;
  l2.visible:=true;
  kadi.visible:=true;
  sifre.visible:=true;
  
end;

procedure TMerhaba.Button2Click(Sender: TObject);
begin
  l1.visible:=false;
  l2.visible:=false;
  kadi.visible:=false;
  sifre.visible:=false;
end;

end.