Visual Basicde İf Else Yapısı

Her programlama dilinde olduğu gibi visual basic tede karar yapılar hayati öneme sahiptir.Mantık aynıdır ancak sözdizimleri farklılık gösterebiliyo.En basit şekilde Visual Basicte İf-Else yapısı aşağıdaki gibidir.

Private Sub Command1_Click()
not = 0
not= InputBox("Kaç kilosun")
If sayi < 50 Then
MsgBox kilo, 48, "Kaldın"
Else
MsgBox kilo, 32, "Geçtin"
End If
End Sub

Yukarıdaki örnekte not değişkeninin 0 a atadık daha sonra kullanıcıdan not ortalamasını girmesini istedik girdiği sayıya göre if else yapısıyla geçip kaldığını belirttik.Genel olarak visual basicde if-else sözdizimi aşağıdaki gibidir

If Koşul Then
//Koşul True ise gerçekleşicek işlemler
Else
//Koşul False dönerse gerçekleşicek işlemler
End If

İf Else yapısı ile şifre sorgulama uygulamasının kodları aşağıdaki gibidir.

 Dim sifre As String
    Label2.Text = ""
    sifre = TextBox1.Text
    If sifre = "a1b2c3" Then
      Label2.Text = "Sifre dogru"
    Else
      Label2.Text = "Sifre yanlis"
    End If

Örnekte Şifre adında string değişken tanımlıyoruz.Textboxtan değer alıp şifre değişkenine atıyoruz.Daha Sonra şifre istediğimiz değerse ona göre mesaj şifre yanlışsa ise olumsuz mesaj yazdırıyoruz

Operatörler ile İf-Else Yapısı

Dim yas As Integer
    Dim yas As Integer
    Label2.Text = ""
    yas = TextBox1.Text
    If yas <= 6 And yas >= 65 Then
      Label2.Text = "Ücretsiz Geçiş"
    Else
      Label2.Text = "Ücretli Geçiş"
    End If
End Sub

Örneği incelediğimizde yas değişkeni 6 dan küçük ve(And) 65 ten büyükse label a ücretsiz geçiş yazdırdı.False değeri döndüğünde ise ekrana ücretli geçiş yazıcaktır.Son Olarak İç içe İf-Else örneği verip yazıyı bitirelim.

Dim ort As Integer
    Label2.Text = ""
    ort= TextBox1.Text
    If ort> 50 Then
      If ort< 75 Then
        Label2.Text = "BB ile Geçtin"
      Else
        Label2.Text = "AA ile geçtin"
      End If
    Else
      Label2.Text = "Kaldın"
    End If
  End Sub
 

Örneği İncelediğimizde ort adında Integer değişken tanımladık ve ilk önce bunun 50 den büyük ve küçük olma durumunu kontrol ettik 50 den büyükse geçme notunuz 50 den küçükse kaldığınız label’a yazdırdık.

Comments are closed.