Php ile Matematiksel Fonksiyonlar

Temel matematiksel işlemler PHP programlama dilinde ön tanımlı fonksiyon olarak programcılara sunulmuştur.Bu yazıda bahsettiğimiz matematıksel fonksiyonlara değinicez.

Temel matematiksel işlemler PHP programlama dilinde ön tanımlı fonksiyon olarak programcılara sunulmuştur.Bu yazıda bahsettiğimiz matematıksel fonksiyonlara değinicez.

Sayıları yuvarlayan fonksiyonlar => floor(),ceil(),round(),

echo floor(25.648); #Ekran Çıktısı:25 Virgülden Sonrası dikkate alınmaz
echo ceil(2.67);    #Ekram Çıktısı:3  Bir üste yuvarlar
echo round(8.9);  #Ekran Çıktısı:9 Virgülden Sonraki sayı 5 ten büyükse bi üste,küçükse alta yuvarlar

Trigonometri fonksiyonları => cos(),sin(),tan()

echo cos(30); # 0.154..
echo sin(30); #-0.98..
echo tan(30);  #-6.405..

Rasgele sayı üretmek

echo rand();
echo mt_rand();

Bu fonksiyonlar rasgele sayı üretir.İstediğimiz aralıkta sayı üretmek için örneğin zar atmak için

rand(1,6);

1 ile 6 arasında rasgele sayı üretir.

Range Fonksiyonu

Belirli aralıklarla dizi oluşturur.Örneği inceleyelim

range(0,5); # 0,1,2,3,5 sayılarını döndürür.
range(0,20,10); #10,20,30 sayılarını döndürür.
range('b','f'); #b,c,d,f hrflarini döndürür 

Yazdırmak İçin
print_r(range(0,5));
Veya yukarıdaki örnekleri bir değişkene atayıp print_r ile ekrana yazıdrabilirsiniz..

Matematiksel İşlem Yapan Fonksiyonlar

sqrt(); => Fonksiyonu karekök alır.

echo sqrt(16); #4 Çıktısı Verir

pow() => bir sayının üssünü alır

echo pow(2,3); #8 Çıktısı Verir

abs() => mutlak değer verir .

echo abs(-9); #9 Çıktısı Verir

pi(); => pi sayısı

Temel matematiksel işlemler PHP programlama dilinde ön tanımlı fonksiyon olarak programcılara sunulmuştur.Bu yazıda bahsettiğimiz matematıksel fonksiyonlara değinicez.

Sayıları yuvarlayan fonksiyonlar => floor(),ceil(),round(),

echo floor(25.648); #Ekran Çıktısı:25 Virgülden Sonrası dikkate alınmaz
echo ceil(2.67);    #Ekram Çıktısı:3  Bir üste yuvarlar
echo round(8.9);  #Ekran Çıktısı:9 Virgülden Sonraki sayı 5 ten büyükse bi üste,küçükse alta yuvarlar

Trigonometri fonksiyonları => cos(),sin(),tan()

echo cos(30); # 0.154..
echo sin(30); #-0.98..
echo tan(30);  #-6.405..

Rasgele sayı üretmek

echo rand();
echo mt_rand();

Bu fonksiyonlar rasgele sayı üretir.İstediğimiz aralıkta sayı üretmek için örneğin zar atmak için

rand(1,6);

1 ile 6 arasında rasgele sayı üretir.

Range Fonksiyonu

Belirli aralıklarla dizi oluşturur.Örneği inceleyelim

range(0,5); # 0,1,2,3,5 sayılarını döndürür.
range(0,20,10); #10,20,30 sayılarını döndürür.
range('b','f'); #b,c,d,f hrflarini döndürür 

Yazdırmak İçin
print_r(range(0,5));
Veya yukarıdaki örnekleri bir değişkene atayıp print_r ile ekrana yazıdrabilirsiniz..

Matematiksel İşlem Yapan Fonksiyonlar

sqrt(); => Fonksiyonu karekök alır.

echo sqrt(16); #4 Çıktısı Verir

pow() => bir sayının üssünü alır

echo pow(2,3); #8 Çıktısı Verir

abs() => mutlak değer verir .

echo abs(-9); #9 Çıktısı Verir

pi(); => pi sayısı

echo pi(); #3,14 Çıktısı Verir

max() ve min() fonksiyonları => en büyük ve en küçük sayıları bulur.

echo max(10,15,29,27,300); #300 Çıktısı Verir.
echo min(10,15,29,27,300); #10 Çıktısını verir.

exp(); => e sayısının kuvvetini alır.

echo exp(8.4); #4447.0667476999 çıktısını verir.

Logaritma Fonksiyonları

log() => logaritma hesaplar log10(); 10 tabanında logaritma hesaplar.Örnekleri inceleyelim.

echo log(2); #0.69..
echo log(1); #0

echo log10(2); #0.301..