C++ Karar Yapıları

İf komutu anlaşılması ve yazımı en basit olanıdır.İf komutu bir grup komutun koşullu olarak yütülmesi amacıyla kullanılır.Buna bir örnek verecek olursak düşünün bir sınav yapılıyor ve 50 üzeri alan geçicek altında olan ise kalıcak dilerseniz bu örneğimizi programımıza dökelim:Ama önce if else komutunun temel yapısınız ve sözdizimini görelim

İf Else Temel Yapısı

if (koşul)
{
//Koşul doğruysa çalışıcak olan blok
}else{
//Koşul false dönerse çalışıcak olan blok
}

Temel yapıyı gördüğümüze göre ilk örneğimize geçelim

Örnek-1

#include 
main()
{
int not;
cout <<"Notunuzu Giriniz:";
cin >>not;
if(not >=50)
{
cout << "Geçtiniz";
}else
{
cout << "Kaldınız";
}
}

Örneğimizi incelediğimizde kullanıcıdan notunu girmesini isedilk daha sonra bunu not değişkenine atadık karar yapıları ile geçip veya kaldığını belirledik

Örnek-2

#include 
main()
{
int yas;
cout <<"Kaç yaşındasınız";
cin >>yas;
if (yas <= 25)
cout << "Gençsiniz";
if (yas > 25 && yas <=50)
cout <<"Orta yaştasınız";
if (yas >=50 && yas <=60)
cout << "yaşlısınız";
return 0;
}

Örneğimizde birden fazla if yapısı ile programımızda kontrol sağladıkŞimdide iç içe if else yapısını görelim

İç İçe İf-Else yapısı

#include 
main()
{
int not;
cout <<"Notunuzu Giriniz";
cin >> not;
 if(not > 50)
 cout << "Geçtiniz";
 if (not < 50)
{
 if (not == 50)
 cout << "Koşullu Geçtiniz";
 else
 cout << "Sınıfta kaldınuız";

}
}

? komutu

Kendine özgü bir  yazılımı ve mantıksal kullanımı vardır.Fakat tüm if-else komutları yerine kullanılmaz.Yalnızca karşılaştırma sonrası,tek komut kullanılan uygulamalar için geçerlidir.Bu yapı  PHP programlama dilindede mevcuttur.

Örnek

int sayi;
cout <<"Bir Sayı Giriniz";
cin >> sayi;
cout << (sayi%2==!?"tek":"çift");

İf else yapısında olduğu gibi program True döndürürse ilkini False döndürürse ikinci bloğu çalıştırıcaktır.

Switch-case Komutları

Swtich-case deyimi işlev bakımından if deyimine çok benzemektedir.Çok sayıda if işlem bloğu kullandığımızda programın okunurluğu azalacak ve programı izlemek zorlaşıcaktır.Programımızın bir değerini birçok değerle karşılaştırmak gerektiğinde switch komutunu kullanıcağız.Switch deçeneği ile değiişkenin durumuna göre birçok durum içerisinden bir tanesini gerçekleştirir.İstersekte if deyimi ile swtich caseyi kullanabiliriz.Switch in yapıtığı iş kısaca ifadenin değierini sırayla sabitlerle karşılaştırmak ve her satırı işlemektir.

Sözdizimi

switch (Kontrol Değeri)
{
 case Sabit1:
 //koşul uyuyo ise çalışacak kodlar
 break;
 case Sabit2:
 //koşul uyuyo ise çalışacak kodlar
 break;
default:
//hiçbir koşul uymasssa çalışacak olan kodlar.
break;
}

Daha iyi anlamak açısından örneğimizi inceleyelim. Örnek:1

#include 
main()
{
int i;
cout << "1 ile 5 arasında bir sayı giriniz";
cin >>i;
switch (i)
 {
 case 1:
 cout<<"1 girdiniz";
 break;

 case 2:
 cout <<"2 girdiniz";
 break;

 default:
 cout <<"Sayı 1 ile 2 den farklı"
 }
}

Görmüş olduğunuz gibi i değişkenine bağlı olarak program işiyor.Case lerin aldığı değere göre kendinden sonra gelen komutlar işleniyor.Programımızda değikene 1 değerini verdiğimizi farzedelim.Case 1 adlı satırı geçip ondan sonraki komut dizisini işleme soktuk.Bu işlemin tamamlanması için break; komutu kullanılıyor.Break komutu derleyiciye switch komutundan çıkması için talimat verir.Birçok karşılaştırma olduğunda switch ye ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir programı if-else ilede yapabilirdik ancak switch case ile takibi daha kolay.