Visual Basic İle Döngüler

Döngülerle başlamadan önce InputBox ve MsgBox tan bahsetmek gerekirse Input Box ile ayrı bi pencerede kullanıcıdan değer almamıza MsgBox ise kullanıcıda mesaj iletmemize yarayan kodlarıdır.Sözdizimleri bu şekildedir

y = InputBox("Bir sayı giriniz")

Girdiğimiz sayı y değişkenine eşitlenicek.Val(y) ile elde edilebilir. MsgBox ‘ a baktığımızda en sade kullanımı aşağıdaki gibidir.

MsgBox("Çıkmak İstediğinizden Eminmisiniz ?")

Bu en genel kullanımıdır.Başlığını gösterilecek ikonu belirmlemek için

MsgBox("Hata Oluştu", MsgBoxStyle.Critical, "Hata")

1. Mesaj İçeriği ikincisi hata ikonu gösterimi üçüncü değer ise başlığı ayarlar.Ortadaki değeri rakamsal olarakda değiştirmemiz mümkün

Visual Basicte Döngüler

İlk Önce Do-While döngüsünü örnek ile inceleyelim

Private Sub Command1_Click()
x = -1 t = 0 
Do While x < 4 
y = InputBox("Bir sayı giriniz") 
t = t + Val(y) 
x = x + 1 
Loop MsgBox t, , "toplam" 
End Sub

Programımız baktığımızda2 Buton 1’e tıklandığında x değerini -1 e t yi ise 0 a eşitledik x 4 ten küçük olduğu için Input Box ile kullanıcıdan sayı alıcaz ve bunu y ye eşitlicez. programa gönderdiğimiz sayı t ile toplanıp gene t ye eşitlencek t yi 0 olarak vermiştik.t ilk etapta girdiğimiz sayıya eşit olucak ve daha sonra x +1 artıcak 4 ten büyük olana kadar program bizden sayı isticek ve girdiğimiz sayıları toplayıp MsgBox ile t değerini ekrana yazdırıcak

Örnek 2

Private Sub Command1_Click() 
x = -5 
y = 0 
Do Until x > 0 
z = InputBox("Bir Sayı Giriniz", , "") 
y = y + Val(z) 
x = x + 1 
Loop 
MsgBox y, , "toplam" 
End Sub

Kodları incelediğimizde aynı mantığı görüyoruz fakat 2 farkımız var bu sefer -5 ten 0 a kadar 5 kez kullanıcıdan değer alıcak.Do While değil ona benzer bi yapı olan Do Until kulanılmaktadır.

Örnek3

Farklı mantıkla aynı işlemi yapıyoruz

Private Sub Command1_Click()
n = Val(InputBox("Kaç Sayı Toplayacaksın ?", , ""))
s = 0
For i = 1 To n
sayi = Val(InputBox(Str(i) + " nci sayıyı giriniz...", , ""))
s = s + sayi
Next i
MsgBox Str(s), , "general toplam"
End Sub

Örneği incelediğimizde bu sefer for döngüsü kullandık.Ancak döngünün kaç kez dönüceği kararını kullanıcıya bıraktık. Input Box ile bir sayı aldık ve for döngüsü ile 1 den n sayısına kadar programı döndürdük.Her döngüde kullanıcıdan sayı aldık ve her girdiği sayıyı sürekli toplattık.Döngü bitiminde MsgBox ile ekrana yazdırdık.