Javascriptte Nesne Kavramı

JavaSciprt nesne kavramını destekler.Nesne oluşturmanın birden fazla yolu vardır.Yeni bir nesne oluşturmak için new Object() bir değişken atayarak yapılır.Örnekte urun adında bir değişken kullanıcaz nesneyi oluşturup özellik atıycaz.

Örnek-1:

var urun = new Object();
urun.turu="telefon";
urun.marka="HTC";
urun.model="ONE V";
urun.fiyat=550;
document.write(urun.marka + " markalı telefonun "+urun.model + "modeli "+ urun.fiyat+ " TL");

Ekran Çıktısı:

HTC markalı telefonun M8 modeli 50 TL 

Bir başka nesne tanımlama yöntemimiz ise süslü parantezler içinde iki nokta (:) ile tanımlamaktır.Tanımladığımız her özellik (:) ile bir değer verilir.Örneği inceleyelim

Örnek-2

var urun = {
 turu: "telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE V",
 fiyat : 550
};
 document.write(urun.marka + " markalı telefonun "+ urun.model +" modeli sadece "+ urun.fiyat +" TL.");

Örneği incelediğimizde süslü parantezler içinde urun nesnesinin özelliklerini belirttik. her özellik için iki nokta kullandık

Ekran Çıktısı:

HTC markalı telefonun ONE V modeli sadece 550 TL. 

Nesne içinde fonksiyonları yöntem olarak kullanma

Nesnelere fonksiyonlar ile ek işlevler ekleyebiliriz.Bir nesne üzerinde tanımlanan fonksiyon metod olarak adlandırılır.

Örnek:

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.telefon();

Örneğimizde urun nesnesine bir fonksiyon atadık.Telefon nesnesi bir metot olarak kullanılabilir.

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun ONE modeli 50 TL 

Parametre Alan Metot

var mat = {
kareal:function(sayi){
 document.write(sayi + " sayısının karesi : "+ sayi*sayi);
}
};
mat.kareal(5);

Parametre alan metodda en basit örneği verdik.Metota sayı gönderiyoruz ve bize kendisiyle çarpıp geri göndermekte.

Ekran Çıktısı

5 sayısının karesi : 25 

Değerleri Değiştirme

Nesneye atadığımız özellikleri değiştirebilme imkanımız vardır.Örneği dikkatli inceleyelim

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.model="M8";
urun.telefon();

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun M8 modeli 50 TL 

Örnekte gördüğümüz gibi model’e ONE değil M8 yaptı süslü parantez içinde atadığımız değeri değiştirdik.Sonradan yeni bir değerde atayabiliriz.

Şimdiki örneğimizde yeni özellik ve metod ekleme işlemini gerçekleştiriyoruz.

Örnek:

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
 model:"ONE",
 fiyat : 50,
 telefon:function(){
  document.write(this.marka+ " markalı telefonun "+this.model +" modeli " + this.fiyat+" TL");
 }
};
urun.model="M8";
urun.stok=5;
urun.incele=function(){
 document.write(urun.marka +" markalı telefonun "+ urun.model +" inden Stokta " + urun.stok + " tane kalmıştır");
}
urun.incele();

Örneğimizde hem model isimli özelliği değiştirdik ve stok isimli yeni özellik tanımladık.Ayrıyetten yeni metod tanımladık ve bu metodu çağırdık

Ekran Çıktısı

HTC markalı telefonun M8 inden Stokta5tane kalmıştır 

Son Olarak delete ile bir nesnenin özelliğini veya metodunu silebilirsiniz

var urun = {
 turu:"telefon",
 marka:"HTC",
};
delete.urun.marka;

Comments are closed.